Επικοινωνία

ΛΑΛΗΣ - ΚΥΡΙΑΚΟΥ & Σια Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διεύθυνση: Λεωφόρος ΝΑΤΟ Θέση Λακκο Χατζή,  Ασπρόπυργος, Τ.Κ 19300

Τηλέφωνο: +30 210 61 42 601 / 613

ΦΑΞ: +30 210 61 42 613

Mail: info@laliskyriakou.gr 

Φόρμα επικοινωνίας

Your data is successfully submiited. Thank you!
There's something wrong when submitting your data.