Σημαντικότερα Αποπερατωμένα Έργα

Παρακάτω θα βρείτε ορισμένα από τα σημαντικότερα αποπερατωμένα έργα μας:

 • Φράγμα Θησαυρού Νέστου, (250.000m3)
 • Εγνατία Οδός, (205.000m3)
 • Αττική Οδός, (160.000m3)
 • ΜOΡΕΑΣ Αυτοκινητόδρομοι Πελοποννήσου , (250.000m3)
 • Τμήμα του Κτιρίου του Αεροσταθμού του Νέου Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και πλήθος βοηθητικών κτιρίων, (130.000m3)
 • Εμπορικά Κέντρα στην Αθήνα , The Mall , (85.000m3)
 • Ολυμπιακές εγκαταστάσεις Ελληνικού & Γαλατσίου (120.000m3)
 • Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, (115.000m3)

Ολοκληρωμένα έργα τελαυταίας πενταετίας

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ - Κτίριο Βιβλιοθήκης, Βοηθητικά κτίρια και Περιβάλλον Χώρος, Car Parking Cliff – 120.000 m3)

 • niarxos-1
 • niarxos-2
 • niarxos-3
 • niarxos-4

Γέφυρα Τσαγγαρόπουλο Ιόνιας Οδού, με τη μέθοδο της προβολοδόμησης μήκους ~650 m 

 • ionia-1
 • ionia-2
 • ionia-3