Έργα Υποδομής

Παρακάτω θα βρείτε ορισμένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής που έχει αναλάβει η εταιρεία μας:

1)Φράγμα Θησαυρού Νέστου, (250.000m3)

2)Εγνατία Οδός, (205.000m3)

 3)Αττική Οδός, (160.000m3)

 4)ΜOΡΕΑΣ Αυτοκινητόδρομοι Πελοποννήσου , (250.000m3)

 5)Τμήμα του Κτιρίου του Αεροσταθμού του Νέου Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και πλήθος βοηθητικών κτιρίων, (130.000m3)

 6)Ολυμπιακές εγκαταστάσεις Ελληνικού & Γαλατσίου (120.000m3)

 7)Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, (115.000m3)