Η Εταιρεία

Η εταιρεία ΛΑΛΗΣ - ΚΥΡΙΑΚΟΥ, από τους ισχυρότερους υπεργολάβους σκυροδεμάτων σήμερα στη χώρα, ιδρύθηκε το 1969 από τους κ.κ. Γ. Λάλη και Αν. Κυριακού και δραστηριοποιείται στην ανάληψη και εκτέλεση Δημόσιων και Ιδιωτικών έργων αντικειμένου Πολιτικού Μηχανικού.

Όραμα μας είναι η εδραίωση της ηγετικής θέσης που κατέχει η εταιρεία στην εγχώρια αγορά, συνδυάζοντας την επιχειρηματική ικανότητα και την ανταγωνιστικότητα με σεβασμό για τον άνθρωπο την κοινωνία και το περιβάλλον.

Στόχος μας είναι η διαχρονική άνοδος των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας εκμεταλλευόμενοι την άριστη φήμη και αξιοπιστία μας, απόρροια της τεχνογνωσίας και της εξειδίκευσης, μέσα από την εκτέλεση έργων.

Στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων, εφαρμόζονται όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια και υγιεινή και την προστασία του περιβάλλοντος. Απώτερος σκοπός μας είναι η επιτυχή αποπεράτωση των έργων με μηδενικά ατυχήματα. Προτεραιότητα μας είναι η αποπεράτωση των έργων στους συμβατικού χρόνους και η ικανότητα στην άμεση ανταπόκριση προγραμμάτων επιτάχυνσης.

Στρατηγικές Ανάπτυξης

Βασικές στρατηγικές αξιοποιώντας της τεχνολογίες αιχμής αποτελούν:

 • Βελτιστοποίηση των διαδικασιών υλοποίησης των έργων συμβάλλοντας στην ευελιξία και την παραγωγικότητα.
 • Αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της εταιρείας παρέχοντας υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και προτείνοντας λύσεις τεχνικών προβλημάτων.
 • Εστίαση σε εγχώριες και διεθνείς αγορές που παρουσιάζουν προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης.
 • Επικέντρωση στο Ανθρώπινο Δυναμικό και στην εταιρική κοινωνική ευθύνη. 

Πόροι και Ικανότητες

Η έδρα της εταιρείας είναι στην Αθήνα. Εγκαταστάσεις για την αποθήκευση του εξοπλισμού επιφάνειας 5.000 m2 βρίσκονται στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Η εταιρεία είναι κερδοφόρα και οικονομικά ισχυρή, η οποία χρηματοδοτεί αυτόνομα την ανάπτυξη της.

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας αποτελείται από 100 εργατοτεχνίτες, οι οποίοι καθοδηγούνται από 6 εργοδηγούς, ενώ το διοικητικό προσωπικό στελεχώνεται από 10 άτομα. Ο αριθμός των απασχολούμενων εργατοτεχνικών δύναται να αυξηθεί ταχύτατα σε έργα υψηλών απαιτήσεων.

Πάγιος Εξοπλισμός

Ο πάγιος εξοπλισμός αποτελείται με ότι πιο σύγχρονο διαθέτουν τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά εργοστάσια στον χώρο των κατασκευών, ο οποίος ανανεώνεται συνεχώς, με συνέπεια να μειώνεται το κόστος κατασκευής, καθώς και ο χρόνος αποπεράτωσης, με άριστη ποιότητα κατασκευής. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • 3 οικοδομικοί γερανοί
 • 2 τηλεσκοπικοί γερανοί
 • 5 παπαγάλοι
 • 3 φορτηγά μεταφοράς εξοπλισμού
 • 2 λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού
 • 4 mini-van μεταφοράς προσωπικού
 • Ικριώματα Peri & Doka καλυπτόμενης επιφάνειας 5.000 m2 και ύψους 6,50 m
 • 15.000 πλαίσια ικριωμάτων
 • 5.000 m2 μεταλλότυποι
 • 80.000 m ταμπάνια
 • 500 m3 ξυλείας
 • Πλήθος μικροεργαλείων

Συνεργασίες

Η εταιρεία, μέχρι σήμερα, έχει εκτελέσει πλήθος έργων αντικειμένου Πολιτικού Μηχανικού ως υπεργολάβος σκυροδεμάτων, όπως κτιριακά, βιομηχανικά, ενεργειακά, έργων υποδομής (γέφυρες, cut & cover, τοίχοι αντιστήριξης).

Συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους κατασκευαστικούς ομίλους στα σημαντικότερα έργα που εκτελέστηκαν διαχρονικά στην Ελλάδα, όπως ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, J&P-ΑΒΑΞ.


Προμηθευτές

Κύριοι προμηθευτές της είναι οι εταιρείες μεταλλοτύπων PERI και DOKA, ενώ συνεργάζεται με πλήθος άλλων εταιρειών για τις προμήθειες του λοιπού εξοπλισμού.

 

Εξωστρέφιεα / Διεθνοποίηση

Η εταιρεία, έχει συστήσει από το 2015 στη Μάλτα, την εταιρεία “ElMal Constructions Ltd.”, στην οποία συμμετέχουν και οι κύριοι μέτοχοι της “ΛΑΛΗΣ-ΚΥΡΙΑΚΟΥ & Σια Ε.Ε.”.

Ο βασικός σκοπός της κατασκευαστικής εταιρείας είναι η υλοποίηση έργων αντικειμένου Πολιτικού Μηχανικού.

Η “ElMal Constructions Ltd.” ανέλαβε την κατασκευή του Σταθμού Επανεαριοποίησης Φυσικού Αερίου στο Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας στην Delimara Μάλτας. Το έργο αποπερατώθηκε το Σεπτέμβριο του 2016. 

Εγκαταστάσεις Επανεαριοποίησης Delimara Μάλτας

 • delimara-1
 • delimara-2
 • delimara-3
 • delimara-4