Οικονομική εικόνα εταιρείας

Οικονομική εικόνα εταιρείας

Η εταιρεία  μας , στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που βιώνει τα τελευταία χρόνια η χώρα μας , έχει καταφέρει να διατηρήσει την δυναμική της και τα οικονομικά της μεγέθη . Με εμπειρία , οργάνωση και αποτελεσματική διοίκηση έχει πετύχει κερδοφόρες οικονομικές χρήσεις όλα τα χρόνια της κρίσης και ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον . Τα στοιχεία εκείνα που στηρίζουν την παρούσα αλλά και μελλοντική αισιόδοξη πορεία της εταιρεία μας είναι : 

  1. Πάγιος εξοπλισμός . Επενδύοντας διαχρονικά σε πάγιο ιδιόκτητο εξοπλισμό που αποτελεί το μεγάλο περιουσιακό της στοιχείο , της επιτρέπει να μπορεί αυτάρκεις να εκτελεί μεγάλα και ιδιαίτερα απαιτητικά τεχνικά έργα , μειώνοντας το κόστος εκτέλεσης πετυχαίνοντας έτσι καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα .   
  1. Ρευστότητα . Έχοντας ταμειακή  ρευστότητα χωρίς να χρειάζεται τραπεζικόδανεισμό δεν επιβαρύνεται με χρηματοοικονομικά έξοδα .
  1. Υποχρεώσεις-Δημόσιο . Χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο ,ασφαλιστικά ταμεία , δίνοντας προτεραιότητα στις υποχρεώσεις αυτές δημόσιου- κοινωνικού χαρακτήρα .
  1. Θέσεις εργασίας . Η δυναμική παρουσία μας στον χώρο των τεχνικών έργων με την συμμετοχή μας σε μεγάλα έργα διαχρονικά μας επέτρεψε όχι μόνο να διατηρήσουμε τον μέσο όρο των  θέσεων εργασίας , αλλά να παρουσιάζει και σταθερή αύξηση   .
  1. Νέα έργα . Η εταιρεία μας συμμετέχει σε έργα εν εξελίξει , όπως το Μετρό Θεσσαλονίκης  σε τέσσερις (4) σταθμούς , Ανάπλαση Φαληρικού όρμου  και με προσφορές-μελέτες για μεγάλα έργα που θα υλοποιηθούν στο άμεσο μέλλον .

 Όλα τα παραπάνω συνθέτουν ένα υγιές  περιβάλλον που μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε με ιδιαίτερη αισιοδοξία το μέλλον .